• ایمیل : info@pishgamansanjesh.com
  • تلفن :   02188373022
Ferirtin
  • فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بافت های بدن است که با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. این پروتئین که تقریبا kDa 450 وزن دارد،  حاوی 24 زیر واحد از دو نوع H (سنگین) و L (سبک) می باشد. در بخش مرکزی ساختمان کروی هر مولکول فری تین 4500- 3000 اتم آهن فریک (Fe3+) وجود دارد که تقریبا 20 درصد آهن بدن را تشکیل می دهند. مقدار کمی فریتین در سرم وجود دارد که رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد. لذا از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن استفاده می شود.

    اندازه گیری فریتین سرم در تشخیص کمبود و زیادی آهن بدن اهمیت دارد. از آن برای تشخیص کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی با علل مختلف استفاده می شود. عملا تمام بیماران با آهن و فریتین سرم پایین مبتلا به کم خونی فقر آهن هستند. در تفسیر نتایج فریتین سرم مهم است بخاطر داشته باشیم که فریتین جزء پروتئین های فاز حاد پلاسما است. بنابراین مقادیر طبیعی فریتین سرم در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور کمبود آهن را رد نمی کند.

    افزایش فریتین سرم در هموکروماتوز ارثی و سایر شرایط تجمع آهن نظیر تالاسمی ها رخ می دهد. افزایش ملایم فریتین در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور مشاهده می شود.

  • بزودی ویدئو های مربوط به محصول در سایت وارد می شود

ویژگی محصول

  • همبستگی بالا با روش ECL
  • روش بسیار اسان و کوتاه یک مرحله ای در دمای اتاق با یک مرحله شستشو