Ferritin

فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بافت های بدن است که با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. این پروتئین که تقریبا kDa 450 وزن دارد،  حاوی 24 زیر واحد از دو نوع H (سنگین) و L (سبک) می باشد. در بخش مرکزی ساختمان کروی هر مولکول فری تین 4500- 3000 اتم آهن فریک (Fe3+) وجود دارد که تقریبا 20 درصد آهن بدن را تشکیل می دهند. مقدار کمی فریتین در سرم وجود دارد که رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد. لذا از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن استفاده می شود. اندازه گیری فریتین سرم در تشخیص کمبود و زیادی آهن بدن اهمیت دارد. از آن برای تشخیص کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی با علل مختلف استفاده می شود. عملا تمام بیماران با آهن و فریتین سرم پایین مبتلا به کم خونی فقر آهن هستند. در تفسیر نتایج فریتین سرم مهم است بخاطر داشته باشیم که فریتین جزء پروتئین های فاز حاد پلاسما است. بنابراین مقادیر طبیعی فریتین سرم در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور کمبود آهن را رد نمی کند. افزایش فریتین سرم در هموکروماتوز ارثی و سایر شرایط تجمع آهن نظیر تالاسمی ها رخ می دهد. افزایش ملایم فریتین در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور مشاهده می شود.