• ایمیل : info@pishgamansanjesh.com
  • تلفن :   02188373022
PRL
Prolactin
  • پرولاکتین پلی پپتیدی با وزن مولکولی 23000 دالتون است که توسط سلول های لاکتوتروپ هیپوفیز قدامی سنتز و ترشح می شود. سنتز و ترشح پرولاکتین توسط هورمون های هیپوتالاموسی هورمون رها کننده تیروتروپین (TRH) و فاکتور مهارکننده پرولاکتین (PIF)  کنترل می شود. TRH با تحریک و PIF با مهار ترشح پرولاکتین عمل می کند.

    پرولاکتین در پلاسما مردان و زنان طبیعی و برخی از مایعات بدن نظیر مایع مغزی نخاعی، منی و مایع آمنیوتیک وجود دارد. عملکرد فیزیولوژیک اصلی پرولاکتین تحریک رشد پستان و تولید شیر در زنان باردار است. در سه ماهه سوم بارداری غلظت پرولاکتین بطور قابل توجهی افزایش می یابد و بعد از زایمان تا پایان شیردهی نوزاد در سطح بالا باقی می ماند. شیردهی ترشح پرولاکتین را تحریک می کند که باعث تداوم تولید شیر و توقف شروع مجدد عادت ماهیانه می شود. سطوح بالای پرولاکتین با گالاکتوره (جریان خودبخودی شیر از پستان) و آمنوره ( فقدان عادت ماهیانه) همراه است. در غیاب بارداری، هیپرپرولاکتین میا، گالاکتوره و آمنوره نشانه وجود یک فرایند پاتولوژیک است. شایع ترین علت این علائم تومورهای تولید کننده پرولاکتین هیپوفیز می باشد.

  • بزودی ویدئو های مربوط به محصول در سایت وارد می شود

ویژگی محصول

  • استفاده از تکنولوژی استرپتاویدین-بیوتین و پلیت کوت شده با استرپتاویدین
  • انکوباسیون در دمای محیط و بدون نیاز به شیکر
  • عدم نیاز به رقیق سازی نمونه در داخل لوله
  • تمام محلول ها اماده مصرف با روش ساده سریع و فابل اطمینان
  • همبستگی بالا با روش ECL