• ایمیل : info@pishgamansanjesh.com
  • تلفن :   02188373022
PSA
PSA
  • آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)  یک زنجیر گلیکوپروتئینی با وزن تقریبی kDa 34 است که فعالیت سرین پروتئازی دارد. PSA از لحاظ ایمونولوژیک اختصاصی بافت پروستات است و از سلول های طبیعی، خوش خیم و سرطانی اپی تلیوم پروستات ترشح می شود. PSA از نظر عملکرد و خواص ایمونو شیمیایی از اسید فسفاتاز پروستاتی مجزا است.

    غلظت PSA در سرم بیماران مبتلا به سرطان پروستات، هیپرتروفی پروستاتی خوش خیم و شرایط التهابی مرتبط با جراحی و متاستاز بیماری افزایش می یابد. در حال حاضر، PSA به عنوان مارکر سرمی ارزشمند که از صحت بالایی برخوردار است در تشخیص سرطان پروستات و پایش درمان تومور از طریق جراحی یا سایر درمان ها شناخته شده است.

  • بزودی ویدئو های مربوط به محصول در سایت وارد می شود

ویژگی محصول

  • استفاده از تکنولوژی استرپتاویدین-بیوتین و پلیت کوت شده با استرپتاویدین
  • تمام محلول ها اماده مصرف با روش ساده سریع و فابل اطمینان
  • همبستگی بالا با روش ECL