پنل باروری

پنل باروری

  • استرپتو اویدین پروتئین تخلیص شده از باکتری استرپتومایسس آویدینی (stereptomyces Avidinii) که به صورت هموتترامر با افینیتی بسیار قوی به ویتامین B7(بیوتین) می باشد.
  • بنابراین استفاده از این اتصال محکم در روش های ایمونواسی کاربردی فراوان دارد.
  • برخلاف گیلیکوپروتئین آویدین, استرپتواویدین گلیکوزیله نبوده, بنابراین در مراحل تهیه و خالص سازی درجه خلوص بالاتر و همچنین اختصاصیت اتصال بالاتری به بیوتین در مقایسه با آویدین دارا می باشد.
مزایای استفاده از سیستم استرپتواویدین در کیت های پیشگامان سنجش با توجه به اینکه هر مولکول استرپتواویدین توانایی اتصال به 4 مولکول بیوتین را دارد , استفاده از این سیستم باعث می گردد : - افزایش ظرفیت Binding و Coating پلیت و افزایش میزان جذب آنتی ژن بخصوص در کیت هایی که به روش Sandwich و جهت سنجش انتی ژن طراحی و تولید شده , می گردد. نتیجه موارد ذکر شده فوق افزایش حساسیت , ویژگی و دقت ازمایش می باشد. - قابلیت استفاده مشترک از پلیت در کیت های Rapid hCG , PSA , TSH , PRL , LH FSH و Titration hCG و کاهش میزان خطای جابجایی پلیت ها با یکدیگر و امکان کاربرد همزمان در روش های اتوماتیک (ELISA Processor) می گردد. - قابلیت پایدار نمودن کونژوگه بیوتین و آنزیم HRP در یک محلول و در نتیجه تک مرحله ای شدن روش انجام تست می گردد . - با توجه به اینکه با اضافه نمودن نمونه یا استاندارد , قبل از افزودن محلول کونژوگه واکنش شروع نمی شود , اختلاف زمان انکوباسیون نمونه و استاندارها از بین رفته و تکرار پذیری بهبود می یابد.

محصولات پنل باروری

نام محصول قیمت محصول کاتالوگ محصول مشاهده محصول

Prolactin

تماس بگیرید کاتالوگ جزئیات

LH

تماس بگیرید کاتالوگ جزئیات

hCG -Titration

تماس بگیرید کاتالوگ جزئیات

hCG -Rapid

تماس بگیرید کاتالوگ جزئیات

FSH

تماس بگیرید کاتالوگ جزئیات