دسته محصولات پیشگامان

آخرین محصولات پیشگامان

Free PSA

آنتي ژن اختصاصي پروستات يا PSA نوعي سرين پروتئاز از خانواده کالیکرئین هاست که منحصراً در سلول هاي اپیتلیال غده پروستات ساخته مي شود. ساخت PSA تحت تنظیم پذيرنده هاي هورمون هاي جنسي مردانه يا آندروژن هاست. به دلیل اختصاصیت بافتي بسیار زياد ازسنجش PSA به عنوان شاخص تومورال، تاکنون بیشترين استفاده تشخیصي شده است. […]

پنل مارکرهای سرطانی
َAMH

آنتی مولرین هورمون(AMH)گلیکوپروتیین دو واحدی متعلق به خانواده ای از عوامل رشد و تمایز موسوم به TGF-Betaمی باشد که به طور اولیه در ارتباط با نقش آن در تمایز جنسی جنس مرد شناخته شد. تمامی اعضاء این خانواده در رشد و تمایز نسوج نقش دارند. این هورمون درجنین نر توسط سلول های سرتولی ترشح شده، […]

پنل باروری
Vitamin B12

ویتامین B12که به نام کوبالامین نیز خوانده می شود مجموعه ای فلزی-آلی است که در آن یک اتم کبالت درون حلقه تتراپیرولی کورین قرار گرفته است. ویتامین B12ویتامین محلول در آب است، که به وسیله میکروارگانیسم ها ساخته می شود. بدن انسان قادر به تولید این ویتامین نیست و کمتر در غذاهای گیاهی یافت می […]

پنل ویتامین ها
Vitamin D

ویتامین D (Vitamin) D را که کلسیفرول می‌نامند، یکی از ویتامین‌های لازم برای بدن و از ویتامین‌های محلول در چربی است، که به رشد و استحکام استخوانها از طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر کمک می‌کند. این ویتامین با ایجاد افزایش جذب فسفر و کلسیم از روده‌ها و کاهش دفع از کلیه، به متابولیسم استخوان‌ها […]

پنل ویتامین ها
FERRITIN

فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بافت های بدن است که با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. این پروتئین که تقریبا kDa 450 وزن دارد،  حاوی 24 زیر واحد از دو نوع H (سنگین) و L (سبک) می باشد. در بخش مرکزی ساختمان کروی هر مولکول فری تین 4500- 3000 […]

پنل های متفرقه
H.pylori IgG

هلیکوباکتر پیلوری یک ارگانیسم گرم منفی میکروآئروفیلیک کند رشد است که در معده و دوازدهه یافت شده و با تعدادی از بیماریهای معده-دوازدهه ارتباط دارد. این باکتری با تولید فراوان آنزیم اوره آز که یک فاکتور ویرولانس می‌باشد و می‌تواند جهت تشخیص بکار رود، مشخص می‌گردد.هلیکوباکتر پیلوری علت اکثر موارد زخم‌های معده است و باعث بروز […]

پنل های متفرقه