اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پیراپزشکی، شصت و یکمین جلسه مرکز رشد این دانشکده با حضور دکتر شعبان علیزاده رئیس دانشکده، دکتر مرجان قاضی سعیدی معاون پژوهشی، دکتر سید هادی موسوی عضو هیئت‌علمی، دکتر میترا زارع مدیر گروه علوم آزمایشگاهی، دکتر بهرام نیک منش معاون بین‌الملل، محمدنیک پور نوری مدیر اجرایی مرکز رشد و مهندس روزبهانی مدیرعامل و مهندس اکبری از شرکت پیشگامان سنجش (تولید کیت‌های تشخیصی و تحقیقاتی) یک‌شنبه 2 شهریور 99 برگزار شد.مهندس روزبهانی ضمن استقبال و ابزار خوشنودی از همکاری با دانشکده پیراپزشکی به معرفی شرکت پیشگامان سنجش، محصولات و توانمندی‌های آن پرداخت و گفت: این شرکت درزمینهٔ تولید کیت‌های تشخیصی موردنیاز بخش‌های درمانی و تحقیقاتی که در حال حاضر از سایر کشورها وارد می‌شود، آمادگی دارد.دکتر علیزاده گفت: به نظر می‌رسد زمینه لارم به‌منظور همکاری دانشکده در صنعت آزمایشگاه فراهم‌شده است و باوجود مرکز رشد، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و گروه‌های آموزشی توانمند باید به این سمت حرکت کرد که ضمن کاستن از مشکلات فعلی دانشکده بتوان از پتانسیل بالای نیروی انسانی دانشکده استفاده کرد.وی افزود: در دانشکده پیراپزشکی در گروه‌های آموزشی مختلف ازجمله علوم آزمایشگاهی و هماتولوژی پتانسیل خوبی به‌منظور همکاری علمی برای کیت‌های موردنیاز تشخیصی و تحقیقاتی درزمینهٔ مولکولی، الایزا و سایر موارد وجود دارد.در این جلسه در خصوص همکاری مشترک مرکز رشد دانشکده پیراپزشکی و شرکت پیشگامان سنجش، انعقاد تفاهم‌نامه مشترک، معرفی محصولات درزمینهٔ مولکولی توسط اساتید دانشکده در حیطه آنکولوژی و هماتولوژی و برنامه‌ریزی برای بازدید اعضای هیئت‌علمی از شرکت پیشگامان سنجش به‌منظور امکان‌سنجی توسعه محصولات بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.