Free PSA

کیت Free PSA ELISA  شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس  برای اندازه گیری کمی  شکل آزاد آنتی ژن اختصاصی پروستات Free Prostate-specific Antigen (f-PSA) در سرم یا پلاسما طراحی شده است. آنتی ژن اختصاصی پروستات یا PSA نوعی سرین پروتئاز از خانواده کالیکرئین هاست که منحصراً در سلول های اپیتلیال غده پروستات ساخته می شود. ساخت PSA تحت تنظیم پذیرنده های هورمون های جنسی مردانه یا آندروژن ها است.  به دلیل اختصاصیت بافتی بسیار زیاد ازسنجش  PSA  به عنوان شاخص تومورال، تاکنون بیشترین استفاده شده است. قسمت اعظم PSA ساخته شده در پروستات وارد مایع منی شده و نقش خارج کردن مایع منی از حالت انعقاد را برعهده دارد.

دسته‌بندی : پنل سرطانی
48& 96 Package Size
Sandwich Assay Type
60 min Total Time
معرفی محصول

کاربرد:

کیت Free PSA ELISA  شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس  برای اندازه گیری کمی  شکل آزاد آنتی ژن اختصاصی پروستات Free Prostate-specific Antigen (f-PSA) در سرم یا پلاسما طراحی شده است.

مقدمه :

آنتی ژن اختصاصی پروستات یا PSA نوعی سرین پروتئاز از خانواده کالیکرئین هاست که منحصراً در سلول های اپیتلیال غده پروستات ساخته می شود. ساخت PSA تحت تنظیم پذیرنده های هورمون های جنسی مردانه یا آندروژن ها است.  به دلیل اختصاصیت بافتی بسیار زیاد ازسنجش  PSA  به عنوان شاخص تومورال، تاکنون بیشترین استفاده شده است. قسمت اعظم PSA ساخته شده در پروستات وارد مایع منی شده و نقش خارج کردن مایع منی از حالت انعقاد را برعهده دارد.

آنتی ژن اختصاصی پروستات به دو فرم متصل و آزاد در بدن وجود دارد. فرم متصل PSA در حدود 75 درصد  PSA تام می باشد. بیشترین درصد اتصال PSA به آلفا 1-آنتی کموتریپسین (ACT) و به میزان بسیار کمی سایر پروتئازها مانند آلفا-دو- ماکروگلوبولین و مهارکننده آلفا پروتئازی(API) می باشد. فرم آزاد PSA در حدود 25 درصد PSA تام می باشد. در سنجش PSA تام هر دو فرم  اندازه گیری می شوند.

سرطان پروستات یکی از مشکلات شایع مردان به ویژه در سنین بالا است. بررسی های مختلف شیوع سرطان پروستات را در مردان بین 70 تا 79 سال بین 36 تا%51 نشان داده است.  طی ارزیابی های صورت گرفته  برروی آنالیزهای تشخیصی و درمانی  انجام شده متعاقب کسب نتایج بالای آزمایش PSA مشخص گردید که آزمایش PSA تام به تنهایی از حساسیت و ویژگی (تشخیصی) کافی برای تشخیص یا غربالگری بدخیمی های غده پروستات برخوردار نیست و افزایش آن در موارد غیربدخیم، نظیر بزرگی خوش خیم پروستات(BPH) مشاهده می شود.

معرف 48 تستی 96 تستی آماده سازی
پلیت پوشیده شده با استرپتاویدین 1×48 wells 1×96 wells آماده مصرف
کالیبراتور1-6 (0، 25.0، 1، 5.2، 5، و 10 نانوگرم در میلی لیتر) در بافر سازگار با سرم انسانی، همراه با نگهدارنده 6 ×0.5 mL 6 ×1.0 mL آماده مصرف
دو نمونه کنترل در بافر سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده ( بازه قابل قبول سرم کنترل برروی برچسب قید شده است) 2 ×0.5 mL 2 ×1.0 mL آماده مصرف
کونژوگه)قرمز رنگ) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول شستشو غلیظ 1 ×30 mL 1 ×30 mL به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید
محلول سوبسترا-رنگ زا(تترامتیل بنزدین و آب اکسیژنه) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول توقف) اسید کلریدریک یک مولار) 1 ×6.0 mL 1 ×6.0 mL آماده مصرف

 

با توجه به محدودیت های سنجش PSA تام مانند وجود نتایج مثبت کاذب، سطح نرمال PSA در بعضی افراد مبتلا به سرطان پروستات، وجود گزارش های مبنی بر افزایش سطح PSA  در افرادی که مبتلا به سرطان نیستند. امروزه از سنجش نسبت درصد PSA آزاد به PSAتام برای بررسی وضعیت بیمار در کنار سایر مولفه های بالینی استفاده می شود.  این مؤلفه بخصوص در زمانی که PSA تام افراد بین 4 تا 10 نانوگرم در میلی لیتر است، و نتیجه بیوپسی آنها منفی شده است ، ارزش  بالایی برای ارزیابی کلینیکی  دارد.

 

راهنمای ثبت سفارش
انتخاب محصول
1 انتخاب محصول
ورود به حساب کاربری
2 ورود به حساب کاربری
افزودن به سبد و ثبت
3 افزودن به سبد و ثبت
بررسی کارشناس فروش
4 بررسی کارشناس فروش
تحویل پیش فاکتور و پرداخت
5 تحویل پیش فاکتور و پرداخت
ارسال سفارش
6 ارسال سفارش