FERRITIN

ویژگی محصول

 • همبستگی بالا با روش ECL
 • روش یک مرحله ای
 • انجام تست در دمای محیط
 • بدون رقیق سازی
 • دارای 2 کنترل داخلی
 • پلیت استرپتاویدین
 • دارای استاندارد 1000

فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بافت های بدن است که با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. این پروتئین که تقریبا kDa 450 وزن دارد،  حاوی 24 زیر واحد از دو نوع H (سنگین) و L (سبک) می باشد. در بخش مرکزی ساختمان کروی هر مولکول فری تین 4500- 3000 اتم آهن فریک (Fe3+) وجود دارد که تقریبا 20 درصد آهن بدن را تشکیل می دهند. مقدار کمی فریتین در سرم وجود دارد که رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد. لذا از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن استفاده می شود.

اندازه گیری فریتین سرم در تشخیص کمبود و زیادی آهن بدن اهمیت دارد. از آن برای تشخیص کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی با علل مختلف استفاده می شود. عملا تمام بیماران با آهن و فریتین سرم پایین مبتلا به کم خونی فقر آهن هستند. در تفسیر نتایج فریتین سرم مهم است بخاطر داشته باشیم که فریتین جزء پروتئین های فاز حاد پلاسما است. بنابراین مقادیر طبیعی فریتین سرم در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور کمبود آهن را رد نمی کند.

افزایش فریتین سرم در هموکروماتوز ارثی و سایر شرایط تجمع آهن نظیر تالاسمی ها رخ می دهد. افزایش ملایم فریتین در شرایط التهاب حاد ناشی از عفونت، جراحت یا تومور مشاهده می شود.

اطلاعات مورد نیاز کیت فریتین
نوع تست آنتی بادی ساندویچ
بافر کونژوگه Anti-ferr- HRP Anti-ferr-Biotin آماده مصرف
سوبسترا-کروموژن Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف
زمان انکوباسیون 45 + 15 دقیقه دمای محیط
استانداردها ng/ml 0.0 ,10 , 50 , 100 , 250 , 500 , 1000 آماده مصرف
سمپلرهای مورد نیاز μl 20 ,50 , 100 , 200
کنترل سرم 1 کنترل پائین آماده مصرف
کنترل سرم 2 کنترل بالا آماده مصرف
بافر استاپ Hydrochloric acid (1M) آماده مصرف
بافر واش PBS - Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ
پلیت استرپتاویدین کوت شده چاهک 48 - 96 - 192
حساسیت ng/ml 2.0
پدیده هوک UP TO ng/ml 5000

ویژگی محصول

 • همبستگی بالا با روش ECL
 • روش یک مرحله ای
 • انجام تست در دمای محیط
 • بدون رقیق سازی
 • دارای 2 کنترل داخلی
 • پلیت استرپتاویدین
 • دارای استاندارد 1000