H.pylori IgA

ویژگی محصول

  • رقیق سازی نمونه در داخل چاهک
  • انجام تست در دمای محیط
  • دارای 2 کنترل داخلی کیت
  • زمان کوتاه انجام تست
  • انتی ژن بومی

هلیکوباکتر پیلوری یک ارگانیسم گرم منفی میکروآئروفیلیک کند رشد است که در معده و دوازدهه یافت شده و با تعدادی از بیماریهای معده-دوازدهه ارتباط دارد. این باکتری با تولید فراوان آنزیم اوره آز که یک فاکتور ویرولانس می‌باشد و می‌تواند جهت تشخیص بکار رود، مشخص می‌گردد .هلیکوباکتر پیلوری علت اکثر موارد زخم‌های معده است و باعث بروز بعضی از سرطان‌های گوارشی شده و مهمترین علت ایجاد سرطان معده و لنفوم MALT محسوب می‌شود، اما این میکروب در همه افراد ایجاد سرطان نمی‌کند. حدود 15 درصد از بیمارانی که عفونت طولانی مدت دارند ممکن است یک یا چندین عارضه در آنها ایجاد شود.

طبق تخمینها حدود 3.1 تا 19.4 درصد افراد کشورهای توسعه یافته و بیش از  25 الی 98 درصد افراد در کشورهای در حال توسعه آلوده به این باکتری هستند. در مناطق در حال توسعه ممکن است تا 80 درصد جمعیت تا سن 20 سالگی به این عفونت آلوده شوند. با افزایش سن احتمال آلودگی نیز بیشتر می شود. هر چه سن بالاتر برود احتمال گرفتار شدن فرد هم بیشتر می‌شود. وضع بد اجتماعی، اقتصادی و تحصیلات پایین از عواملی هستند که احتمال بروز این عفونت را در فرد بالا می‌برد. از عوامل دخیل دیگر تراکم جمعیت، زندگی در شرایط غیر بهداشتی، غذا یا آب آلوده و تماس با محتویات معده افراد آلوده را می‌توان نام برد. بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، میزان شیوع آلودگی در افراد 35 تا 55 ساله بین 88.4 تا 93 درصد است. گزارشات در افراد 6 تا 20 ساله در استان های اردبیل و یزد به ترتیب47.5  و 30.6 درصد و در افراد 10 تا 25 ساله شهر تهران44.9  درصد می باشد.

سیستم ایمنی برای مقابله با این عفونت آنتی بادی های ضد H.Pylori را در 3 کلاس IgG، IgM و IgA ترشح می کند که تعیین میزان IgA  نشان دهنده مراحل ابتدایی عفونت و کلونیزه بودن باکتری در سطوح دستگاه گوارش می باشد.

اطلاعات مورد نیاز کیت هلیکوباکتر پیلوری IgA
نوع تست الایزا غیرمستقیم
بافر کونژوگه Anti-human IgA-HRP آماده مصرف
سوبسترا-کروموژن Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف
Sample Diluent محلول رقیق کننده
زمان انکوباسیون 20 + 20 +10 دقیقه دمای محیط
استانداردها AU/ml 0.0 , 10 , 50 , 100 , 200 آماده مصرف
سمپلرهای مورد نیاز μl 20 , 50 , 100 , 200
کنترل سرم 1 کنترل بالا آماده مصرف
کنترل سرم 2 CUT- OFF آماده مصرف
بافر استاپ Hydrochloric acid (1M) آماده مصرف
بافر واش PBS - Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ
پلیت H.pylori انتی ژن کوت شده چاهک 48 - 96
حساسیت 95%
اختصاصیت 96%

ویژگی محصول

  • رقیق سازی نمونه در داخل چاهک
  • انجام تست در دمای محیط
  • دارای 2 کنترل داخلی کیت
  • زمان کوتاه انجام تست
  • انتی ژن بومی