hCG-Titration

ویژگی محصول

 • همبستگی بالا با روش ECL
 • روش دو مرحله ای
 • انجام تست در دمای محیط
 • بدون رقیق سازی
 • دارای کنترل داخلی
 • پلیت استرپتاویدین
 • دارای استاندارد 1000

هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) گلیکوپروتئینی است که توسط سلول های تروفوبلاست جفت در دوران بارداری سنتز می شود. hCG متشکل از دو زیرواحد با وزن مولکولی 39 کیلودالتون است. زیرواحد آلفا hCG مشابه زیرواحد آلفا هورمون های LH، FSH و HCG انسانی است و زیرواحد بتا مسوول اثرات هورمونی اختصاصی مولکول hCG می باشد. hCG دارای اثرات لوتئوتروپیک بوده و شکل گیری جسم زرد را حمایت می کند. hCG همچنین عملکرد هورمونی بیضه و غده آدرنال جنین را تعیین می کند. علاوه بر تشخیص زودهنگام بارداری، اندازه گیری hCG همچنین در تشخیص بارداری های غیر طبیعی اهمیت دارد. در بارداری خارج رحمی نسبت به بارداری طبیعی سرعت افزایش hCG آهسته تر بوده و در سطوح پایین تری باقی می ماند. غلظت بالای hCG عموما در بارداری چند قلویی و در بیماران با تومورهای تروفوبلاست و غیر تروفوبلاست نظیر بیضه، پستان، کارسینوما برونشیال و سلول های رویانی مشاهده می شود.

بر پایه مقالات علمی هورمون hCG   پس از گذشت حدود 10 روز از لقاح قابل تشخیص است و پس از حدود 15 روز به حدود  IU/L 100  می رسد. این روند افزایش غلظت تا سه ماهه سوم بارداری ادامه می یابد و سطح هورمون به 50000 IU/L و حتی 100000 IU/L نیز میرسد.پس از این زمان سطح هورمون بتدریج کاهش می یابد و بعد از زایمان بشدت کاهش یافته به طوری که پس چند روز دیگر قابل سنجش نیست

اطلاعات مورد نیاز کیت hCG.Titration
نوع تست آنتی بادی ساندویچ
بافر اسی Anti-hCG- Biotin آماده مصرف
بافرکونژوگه Anti-hCG-HRP آماده مصرف
سوبسترا-کروموژن Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف
زمان انکوباسیون 20 + 20 + 10 دقیقه دمای محیط
استانداردها IU/L 0.0 ,20 ,100 ,250 ,500 ,1000 آماده مصرف
سمپلرهای مورد نیاز μl 25 ,50 , 100
کنترل سرم کنترل نرمال آماده مصرف
بافر استاپ Hydrochloric acid (1M) آماده مصرف
بافر واش PBS - Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ
پلیت استرپتاویدین کوت شده چاهک 48 - 96 -192
حساسیت IU/L 2.0
پدیده هوک UP TO IU/L 100,000

ویژگی محصول

 • همبستگی بالا با روش ECL
 • روش دو مرحله ای
 • انجام تست در دمای محیط
 • بدون رقیق سازی
 • دارای کنترل داخلی
 • پلیت استرپتاویدین
 • دارای استاندارد 1000