T4

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده

تیروکسین  یا 3، 5،´3،´5  – تترا یدو تیرونین(T4) هورمون اصلی غده تیروئید است که دارای وزن مولکولی 777 دالتون بوده و از ید دار شدن ریشه های تیروزین در پروتئین تیروگلبولین سنتز می شود. با تجزیه تیروگلبولین در فولیکول های تیروئیدی،T4 به گردش خون آزاد می شود. بیش از 99 درصد  T4بطور برگشت پذیر به سه پروتئین پلاسمائی گلبولین اتصالی به تیروکسین  (70درصد)، پره آلبومین(20درصد) و آلبومین (10درصد) متصل می باشد. تقریبا0.03 درصد T4به شکل آزاد و غیر متصل به پروتئین وجود دارد.

بیماری هایی که عملکرد غده تیروئید را تحت تاثیر قرار می دهند، دارای طیف وسیعی از علائم هستند که گیج کننده می باشد.اندازه گیری T4توتال توسط روش های ایمونواسی قابل اطمینان ترین آزمایش غربالگری برای تشخیص اختلالات تیروئیدی در بیماران است. افزایش T4 در پرکاری تیروئید ناشی از بیماری های گریو (Grrave)، پلومر (Plummer) و تیروئیدیت حاد و تحت حاد مشاهده می شود. غلظت های پایین T4 با کم کاری تیروئید مادرزادی، میکزودم، تیروئیدیت مزمن (بیماری هاشیماتو) و برخی اختلالات ژنتیکی در ارتباط است.

اطلاعات مورد نیاز کیت T4
نوع تست رقابتی
بافر کونژوگه T4-HRP آماده مصرف
سوبسترا-کروموژن Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف
زمان انکوباسیون 45 + 15 دقیقه دمای محیط
استانداردها µg/dl 0.0 ,2.5 ,5.0 ,10 ,15 ,30 آماده مصرف
سمپلرهای مورد نیاز μl 20,50,100
کنترل سرم کنترل نرمال آماده مصرف
بافر استاپ Hydrochloric acid(1M) آماده مصرف
بافر واش PBS - Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ
پلیت انتی بادی مونوکلونال کوت شده T4 چاهک 48 - 96 - 192

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده