تاریخچه

شرکت دانش بنیان و تولیدی پیشگامان سنجش از سال 1393 فعالیت خود را در زمینه تولید کیت های تشخیص طبی آغاز نموده است. به رغم گذشت تنها 5 سال از عمر فعالیت, این شرکت موفق به تولید بیش از 20 نوع محصول از نوع کیت های الایزا گردیده است.

این مهم به واسطه بهره گیری از نیروی متخصص جوان و در عین حال با تجربه و دانش داخلی در صورت پذیرفته و با ثبت شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان در سال 1395 بر ان است تا به افق های جدیدی در عرصه تولید و اشتغال در کشور عزیزمان ایران دست یابد.