درباره ما

چشم انداز

در راستای تبدیل شدن به سازمانی توانمند  در تولید محصولات تشخیص آزمایشگاهی ایمونواسی ما برآنیم که تمامی نیازهای آزمایشگاه های تشخیص طبی درکشور  ودر منطقه  را  در عرصه آزمایش های ایمونواسی پاسخ داده و  هر روز بیش ازپیش آگاهی مشتریانمان  را ارتقاء دهیم.  چشم انداز ما توانمندسازی مستمر آزمایشگاه ها در اقصی نقاط منطقه به کمک محصولات و خدمات متنوع  می باشد.

رسالت 

ما به   به عنوان شرکت تولیدکننده محصولات تشخیص آزمایشگاهی کسب ارزش حداکثری  از طریق برآوردن انتظارات ذینفعان و حتی فراتر از آن، مشارکت در ارتقاء سلامت  آحاد جامعه  از طریق توانمندساختن افراد در ساخت جهان  و اجتماعی سالم تر و ایمن تر،از طریق تولید  محصولاتی با کیفیت منطبق بر معیارهای تصمیم گیری بالینی را ضمن رعایت اصول  ایمنی و حفظ محیط زیست سرلوحه اهداف خویش قرار دادیم.

 ارزش ها

  • بلند همتی. همت بلند و پشتکارخصیصه برجسته پیشگامان سنجش ایساتیس است. ما با  بهبود مستمر محصولاتمان و از طریق توانمندسازی مشتریانمان در نیل به اهداف تجاری و پژو هشی آنها حرکت روبه جلو خویش را آغاز کرده ایم.
  • نیل به بالاترین استانداردها. مشتریان، پیشگامان سنجش ایساتیس را از آن جهت انتخاب کرده اند، که چون می دانند ما افق های دیدمان در کارکرد و کیفیت محصولاتمان  راهر روز ارتقاء داده و به شکل بی نظیری بر جزئیات تمرکز می کنیم،  مستمراً طرح های نوینی از کیفیت، انعطاف پذیری و اطمینان بخشی  را عرضه داشته و به یاری تجربیات بی همتای کارکنانمان  تلاشی مضاعف در نیل به بالاترین استانداردها در عرصه هایی که در آن فعالیت می کنیم از خود نشان می دهیم.
  • اعتماد. مشتریان ما به توانمندی ما در ارائه خدمات و محصولی با کیفیت اعتماد داشته و  به تعهد ما درموفقیتشان باوردارند و هدف ما حفظ  مستمر این اعتماد است.

پاسداشت  ارزش ها  توام با رعایت اصول اخلاقی، احترام به محیط زیست و پایبندی به تمامی قوانین ومقررات مربوطه همراه خواهد بود.