Ferritin

فریتین پروتئینی  محلول در آب است که در کنار هموسیدرین نامحلول، فرم های ذخیره آهن در بدن محسوب می شوند. فرم اصلی آن شامل پوسته ای پروتئینی  به وزن مولکولی 48 کیلودالتون به نام آپوفریتین  است که از هستۀ هیدروکسی فسفات آهن که تا 4000 اتم آهن سه ظرفیتی را می تواند درون خود جای دهد، تشکیل یافته است.  فریتین انسانی در شکل معمول آن که بین تمامی ایزوفرم ها مشترک است از 24 زیرواحد  با وزن مولکولی 2000 دالتون متشکل از دو زنجیره ایمونولوژیک متفاوت  H اسیدی و L بازی ضعیف تشکیل یافته است. حفره داخلی فریتین یا از طریق  شش کانال که از میان آن آهن دو ظرفیتی وارد و با مرکز فروکسیدازی زیرواحد H واکنش می دهد و یا بعد از احیا به کمک دی هیدروفلاوین یا اسید آسکوربیک که فریتین را آزاد می کند، ارتباط دارد.  

دسته‌بندی : پنل کم خونی
48 & 96& 192 Package Size
Sandwich Assay Type
60 min Total Time
معرفی محصول

کاربرد

کیت الایزای فریتین شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس برای اندازه گیری کمی فریتین در سرم یا پلاسمای EDTA به روش الایزا طراحی شده است.

مقدمه

فریتین پروتئینی  محلول در آب است که در کنار هموسیدرین نامحلول، فرم های ذخیره آهن در بدن محسوب می شوند. فرم اصلی آن شامل پوسته ای پروتئینی  به وزن مولکولی 48 کیلودالتون به نام آپوفریتین  است که از هستۀ هیدروکسی فسفات آهن که تا 4000 اتم آهن سه ظرفیتی را می تواند درون خود جای دهد، تشکیل یافته است.  فریتین انسانی در شکل معمول آن که بین تمامی ایزوفرم ها مشترک است از 24 زیرواحد  با وزن مولکولی 2000 دالتون متشکل از دو زنجیره ایمونولوژیک متفاوت  H اسیدی و L بازی ضعیف تشکیل یافته است. حفره داخلی فریتین یا از طریق  شش کانال که از میان آن آهن دو ظرفیتی وارد و با مرکز فروکسیدازی زیرواحد H واکنش می دهد و یا بعد از احیا به کمک دی هیدروفلاوین یا اسید آسکوربیک که فریتین را آزاد می کند، ارتباط دارد.  

فرم بنیادی فریتین، عملکرد ذخیره سازی بلند مدت آهن را برعهده داشته و در کبد، طحال و مغز استخوان قابل مشاهده است. ایزوفرم اسیدی فریتین در میوکارد، جفت ، بافت سرطانی و در مقادیر کمتر در اندام های ذخیره ای یافت می شود. مقدار ناچیز فریتین موجود در سرم حاوی مقادیر کمی آهن بوده و تقریباً به طور کامل از زنجیره L تشکیل یافته است. هر نانوگرم در میلی لیتر فریتین سرم معادل 10 میلی گرم ذخیره تام آهن بدن است و لذا اندازه گیری فریتین سرم بهترین  و متداول ترین شاخص ارزیابی میزان ذخائر آهن بدن و تشخیص کمبود آهن و سایر اختلالات متابولیسم آهن محسوب شده و جایگزین مناسبی برای روش های تهاجمی آسپیراسیون مغزاستخوان یا بیوپسی که در واقع استاندارد طلایی تشخیص کم خونی فقرآهن محسوب می شوند، به شمار می رود.

 

 

معرف 48 تستی 96 تستی 192 تستی آماده سازی
پلیت پوشیده شده با استرپتاویدین 1×48 wells 1×96 wells 2×96 wells آماده مصرف
کالیبراتور1-7 (0، 10، 50، 100، 250، 500 و 1000 نانوگرم در میلی لیتر) در بافر، به همراه نگهدارنده با قابلیت ردیابی نسبت به ماده مرجع WHO IRP 80/602 7 ×0.5 mL 7 ×0.5 mL 7 ×1.0 mL آماده مصرف
نمونه های کنترل در بافر سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده( بازه قابل قبول سرم کنترل برروی برچسب قید شده است) 2 ×0.5 mL 2 ×0.5 mL 2 ×1.0 mL آماده مصرف
کونژوگه (قرمز رنگ) 1 ×12.0 mL 2 ×12.0 mL 4 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول شستشو غلیظ 20X 1 ×30 mL 1 ×30 mL 1 ×50 mL به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید
محلول سوبسترا-رنگ زا (تترا متیل بنزدین و آب اکسیژنه) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL 2 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول توقف) اسید کلریدریک 1 مولار) 1 ×6.0 mL 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL آماده مصرف

 

 

 

اندازه گیری فریتین سرم شاخص مناسبی برای برآورد میزان ذخائر آهن بدن محسوب می شود، هرچند بیانگر مقدار آهن در دسترس برای خونسازی نمی باشد. کاهش مقدار فریتین به زیر 15 نانوگرم در میلی لیتر  بر وجود آنمی فقر آهن دلالت دارد و اغلب متعاقب از دست دادن خون، کاهش جذب آهن از دستگاه گوارش، کمبود ترانسفرین، یا افزایش نیاز ( به عنوان مثال در حاملگی) رخ می دهد. لازم به ذکر است، که فریتین، یکی از پروتئین های فاز حاد محسوب می شود و در مواردی نظیر عفونت ، التهاب های حاد و مزمن، یا تومورهای بدخیم، حتی علی رغم وجود فقر آهن، مقدار آن افزایش می یابد. همچنین افزایش سرمی فریتین در هپاتیت ویروسی و الکلی و نارسایی مزمن کلیوی نیز مشاهده شده است. لذا در ارزیابی بیمار باید تابلوی بالینی کلی بیمار مدنظر قرار گیرد.

 

 

 

راهنمای ثبت سفارش
انتخاب محصول
1 انتخاب محصول
ورود به حساب کاربری
2 ورود به حساب کاربری
افزودن به سبد و ثبت
3 افزودن به سبد و ثبت
بررسی کارشناس فروش
4 بررسی کارشناس فروش
تحویل پیش فاکتور و پرداخت
5 تحویل پیش فاکتور و پرداخت
ارسال سفارش
6 ارسال سفارش