hCG.Rapid

کیت HCG Rapid ELISA Kit  شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس برای اندازه گیری کمی هورمون گونادوتروپین جفتی انسانی یا Human chorionic gonadotropin فرم کامل  (Intact hCG)در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

گنادوتروپین جفتی انسانی همانند هورمونهای FSH ، LH و TSH به خانواده گنادوتروپین ها تعلق داشته و از دو زیر واحد آلفا و بتا تشکیل شده که در هورمون کامل(Intact hCG) به یکدیگر متصل هستند.  زنجیره آلفا در هر چهار هورمون گلیکوپروتئینی یکسان است  و زنجیره بتا ساختار تا حدود زیادی متفاوتی در این چهار هورمون داشته و مسؤل اعمال هورمونی اختصاصی هر یک از آنها می باشد.

دسته‌بندی : پنل باروری
48& 96 Package Size
Sandwich Assay Type
15 min Total Time
معرفی محصول

کاربرد:

کیت HCG Rapid ELISA Kit  شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس برای اندازه گیری کمی هورمون گونادوتروپین جفتی انسانی   یاHuman chorionic gonadotropin   فرم کامل  (Intact hCG)در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

مقدمه :

گنادوتروپین جفتی انسانی همانند هورمونهای FSH ، LH و TSH به خانواده گنادوتروپین ها تعلق داشته و از دو زیر واحد آلفا و بتا تشکیل شده که در هورمون کامل(Intact hCG) به یکدیگر متصل هستند.  زنجیره آلفا در هر چهار هورمون گلیکوپروتئینی یکسان است  و زنجیره بتا ساختار تا حدود زیادی متفاوتی در این چهار هورمون داشته و مسؤل اعمال هورمونی اختصاصی هر یک از آنها می باشد.

گنادوتروپین جفتی انسانی که توسط جفت در هنگام حاملگی تولید می شود، متشکل از تعدادی ایزوهورمون با اندازه های مولکولی متفاوت است. عملکرد بیولوژیک hCG حفظ جسم زرد یا Corpus Luteum  طی حاملگی می باشد. همچنین برروی تولید استروئیدها اثر می گذارد. در سرم زن باردار عمدتاً فرم هورمون کامل وجود دارد.

معرف 48 تستی 96 تستی 192 تستی آماده سازی
پلیت پوشیده شده با استرپتاویدین 1×48 wells 1×96 wells 2×96 wells آماده مصرف
استاندارد صفر( بافر عاری از آنالیت، سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده) 1 ×5.0 mL 1 ×5.0 mL 1 ×5.0 mL آماده مصرف
کالیبراتور2-6 (20، 100، 250، 500، 1000 IU/L) در بافر، به همراه نگهدارنده کالیبره شده علیه ماده مرجع 3rd ISO WHO 75/539 5 ×0.5 mL 5 ×1.0 mL 5 ×2.0 mL آماده مصرف
نمونه کنترل در بافر سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده( بازه قابل قبول سرم کنترل برروی برچسب قید شده است) 1 ×0.5 mL 1 ×1.0 mL 1 ×2.0 mL آماده مصرف  
بافر سنجش Assay Buffer (سبزرنگ) 1 ×3.0 mL 1 ×6.0 mL > 1×12.0 mL آماده مصرف
کونژوگه)قرمز رنگ) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL 2 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول شستشو غلیظ 1 ×30 mL 1 ×30 mL 1 ×50 mL به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید.
محلول سوبسترا-رنگ زا(تترامتیل بنزدین و آب اکسیژنه) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL 2 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول توقف (اسید کلریدریک 1 مولار) 1 ×6.0 mL 1 ×6.0 mL 1×12.0 mL آماده مصرف  

 

 

 

اندازه گیری غلظت hCG  امکان تشخیص حاملگی را درست یک هفته بعد از لقاح فراهم می آورد. تعیین مقدار  hCG در سه ماهه اول حاملگی   از اهمیت بالایی برخوردار است. افزایش مقدار hCG بر وجود مول هیداتی فرم و حاملگی چندقلویی دلالت دارد. کاهش مقدار می تواند نشانه ای از  سقط تشخیص داده نشده، حاملگی خارج رحمی یا مرگ داخل رحمی جنین باشد. افزایش مقدار hCG در غیاب حاملگی بر وجود تومور دلالت می کند.

 آنتی بادی های مونوکلونالی که در کیت hCG شرکت پیشگامان مورداستفاده قرار گرفته اند، توانایی شناسایی فرم کامل hCG را دارند، لذا این کیت باید در تشخیص و پایش حاملگی مورداستفاده قرار گیرد.

 

 

راهنمای ثبت سفارش
انتخاب محصول
1 انتخاب محصول
ورود به حساب کاربری
2 ورود به حساب کاربری
افزودن به سبد و ثبت
3 افزودن به سبد و ثبت
بررسی کارشناس فروش
4 بررسی کارشناس فروش
تحویل پیش فاکتور و پرداخت
5 تحویل پیش فاکتور و پرداخت
ارسال سفارش
6 ارسال سفارش