LH

کیت LH ELISA Kit  شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس برای اندازه گیری کمی آزمایشگاهی هورمون لوتئال (LH) در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است. هورمون لوتئال یا LH به همراه هورمون محرکه فولیکولی (FSH) توسط سلول های گونادوتروپین هیپوفیز قدامی ترشح و به صورت هم افزایی وظیفه تنظیم و تحریک عملکرد غدد جنسی (تخمدان ها و بیضه ها) را برعهده دارند. این هورمون نیز همانند هورمون های FSH، hCG و TSH دارای ساختار گلیکوپروتئینی با دو زنجیره است که شامل زنجیره α با 92 اسید آمینه و زنجیره β با 121 اسید آمینه می باشد. این دو زنجیره به صورت غیرکووالان به یکدیگر متصل هستند. در زنان گونادوتروپین ها در مدار هیپوتالاموس، هیپوفیز گونادها  ,وظیفه کنترل چرخه قاعدگی را بر عهده دارد. LH و FSH به صورت موجی از سلول های گونادوتروپ هیپوفیز ترشح و وارد خون می شوند.

دسته‌بندی : پنل باروری
48& 96 Package Size
Sandwich Assay Type
60 min Total Time
معرفی محصول

کاربرد:

کیت LH ELISA Kit  شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس برای اندازه گیری کمی آزمایشگاهی هورمون لوتئال (LH) در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

مقدمه :

هورمون لوتئال یا LH به همراه هورمون محرکه فولیکولی (FSH) توسط سلول های گونادوتروپین هیپوفیز قدامی ترشح و به صورت هم افزایی وظیفه تنظیم و تحریک عملکرد غدد جنسی (تخمدان ها و بیضه ها) را برعهده دارند. این هورمون نیز همانند هورمون های FSH، hCG و TSH دارای ساختار گلیکوپروتئینی با دو زنجیره است که شامل زنجیره α با 92 اسید آمینه و زنجیره β با 121 اسید آمینه می باشد. این دو زنجیره به صورت غیرکووالان به یکدیگر متصل هستند. در زنان گونادوتروپین ها در مدار هیپوتالاموس، هیپوفیز گونادها  ,وظیفه کنترل چرخه قاعدگی را بر عهده دارد. LH و FSH به صورت موجی از سلول های گونادوتروپ هیپوفیز ترشح و وارد خون می شوند. در خون گونادوتروپین ها رشد و بلوغ فولیکول و ساخت استروژن ها و پروژسترون ها را تحریک می کند. حداکثر مقدار LH در میانه چرخه قاعدگی مشاهده می شود. در این زمان هورمون LH باعث القاء آزادسازی تخمک و تشکیل جسم زرد می گردد، که عمده ترین هورمون مترشحه آن پروژسترون است. درمردان LH تولید تستوسترون را از سلول های لایدیگ تحریک می کند.  از آنجایی که این دو هورمون به صورت موجی ترشح می شوند، ممکن است یک بار اندازه گیری به نتایج کاذب بیانجامد، یک راه حل برای غلبه بر این مشکل تهیه دو تا سه نمونه از بیمار با فاصله 20 تا 30 دقیقه و سپس انباشتن سرم ها به نسبت مساوی و اندازه گیری هورمون در نمونه انباشته(pooled) می باشد.

 

معرف 48 تستی 96 تستی آماده سازی
پلیت پوشیده شده با استرپتاویدین 1×48 wells 1×96 wells آماده مصرف
کالیبراتور1-6 (0، 5، 10، 25، 50 و 100mIU/mL ) با قابلیت ردیابی به ماده مرجع WHO 2nd ISO 80/552در بافر سازگار با سرم انسانی، همراه با نگهدارنده 6 ×0.5 mL 6 ×0.5mL آماده مصرف
یک نمونه کنترل در بافر سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده ( بازه قابل قبول سرم کنترل برروی برچسب قید شده است) 1 ×0.5 mL 1 ×0.5 mL آماده مصرف
کونژوگه)قرمز رنگ) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول شستشو غلیظ 1 ×30 m 1 ×30 m به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید
محلول سوبسترا-رنگ زا(تترامتیل بنزدین و آب اکسیژنه) 1 ×6.0 mL 1 ×12.0 mL آماده مصرف
محلول توقف (اسید کلریدریک 1 مولار) 1 ×6.0 mL 1 ×6.0 mL آماده مصرف

 

تعیین مقدار LH در یافتن علت سوء عملکرد مسیر هیپوتالاموس-هیپوفیز- غددجنسی به پزشک کمک می کند. از اندازه گیری LH و FSH در مواردی نظیر بیماری های مادرزادی همراه با ناهنجاری های کروموزومی(به عنوان مثال نشانگان تِرنِر)، تخمدان پلی سیستیک(PCO)، کشف علل قطع قاعدگی، نشانگان یائسگی و بررسی نارسایی سلول های لایدیگ، استفاده می شود. اندازه گیری LH و FSH در تمایز نارسایی اولیه غدد جنسی از نارسایی ثانویه بسیار مفید است. در نارسایی اولیه نظیر آنچه که در PCO یا یائسگی دیده می شود، میزان  این دو هورمون افزایش چشمگیری می یابد، در حالی که در نارسایی ثانویه ناشی ازنقصان عملکرد هیپوفیز میزان این دو هورمون کاهش می یابد. همچنین افزایش ناگهانی در میزان LH نشانه قریب الوقوع بودن آزادشدن تخمک از فولیکول هاست، که می تواند احتمال زیاد بارداری را نشان دهد.   

 

 

راهنمای ثبت سفارش
انتخاب محصول
1 انتخاب محصول
ورود به حساب کاربری
2 ورود به حساب کاربری
افزودن به سبد و ثبت
3 افزودن به سبد و ثبت
بررسی کارشناس فروش
4 بررسی کارشناس فروش
تحویل پیش فاکتور و پرداخت
5 تحویل پیش فاکتور و پرداخت
ارسال سفارش
6 ارسال سفارش