T3

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده

غده تیروئید عضو اصلی سیستم اندوکرین است و هورمون‌های تیروئیدی اعمال بسیار مهمی دارند. آن‌ها اثرات تنظیمی قدرتمندی بر روی رشد، تمایز، متابولیسم سلولی و تعادل هورمونی بدن، همچنین حفظ فعالیت‌های متابولیکی و رشد اسکلت بدن بر عهده دارند.هورمون های T4   و  3، 5،´3،- تری یدو تیرونین(T3)در گردش خون عمدتا به شکل متصل به پروتئین گلبولین اتصالی به تیروکسین (TBG)حمل می شوند.غلظت T3بسیار کمتر از T4است ولی اثرات متابولیکی آن قوی تر می باشد.اندازه گیری غلظت T3در تشخیص بیماری های تیروئید عامل مهمی محسوب می شود. تعیین غلظت T3در شناسائی موارد پرکاری تیروئید با غلظت T4طبیعی و T3 افزایش یافته اهمیت دارد. افزایش T3بدون افزایش در T4غالبا نشان دهنده عود پرکاری تیروئید در بیماران درمان شده قبلی است. یکی دیگر از کاربردهای بالینیT3در بیماران با عملکرد طبیعی غده تیروئید است که تنها با غلظت طبیعی T3قابل تایید است اگر چه غلظتT4پایین باشد.اندازه گیری T3همچنین در پایش بیماران مبتلا به پرکاری تحت درمان و بیماران بهبود یافته که درمان خود را قطع کرده اند، سودمند می باشد. به خصوص در تشخیص بین پرکاری و عملکرد طبیعی غده تیروئید (یوتیروئید) ارزشمند است.علاوه بر پرکاری تیروئید، غلظت T3 همانند T4در دوران بارداری، دریافت قرص های ضد بارداری یا استروژن درمانی افزایش می یابد که نتیجه افزایش غلظت پروتئین TBGمی باشد. همچنین کاهش غلظت TBGبا کاهش غلظت T3همراه می گردد. این تغییرات در غلظت  T3، انعکاس درستی از وضعیت غده تیروئید نشان نمی دهند.

اطلاعات مورد نیاز کیت T3
نوع تست رقابتی
بافر کونژوگه T3-HRP آماده مصرف
سوبسترا-کروموژن Tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide آماده مصرف
زمان انکوباسیون 45 + 15 دقیقه دمای محیط
استانداردها ng/ml 0.0 ,0.5 ,1.0 ,2.5 ,5.0 ,10 آماده مصرف
سمپلرهای مورد نیاز μl 50,100
کنترل سرم کنترل نرمال آماده مصرف
بافر استاپ Hydrochloric acid(1M) آماده مصرف
بافر واش PBS - Tween یک ویال 30 میلی گرم غلیظ
پلیت انتی بادی مونوکلونال کوت شده T3 چاهک 48 - 96 - 192
حساسیت ng/ml 0.2

ویژگی محصول

  • دارای همبستگی بسیار بالا با نتایج تست های ECL
  • ضریب تغییرات CV پائین در ارزیابی کنترل کیفی خارجی
  • بهترین کیفیت از نظر صحت, تکرارپذیری و پایداری در زمان استفاده